Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Another Side Regulamin

Kontakt

Regulamin

I. Dane podstawowe

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.another-side.com.pl jest własnością: „Another Side” Aleksandra Sztajnert Al. Pasjonistów 20/28.
 2. NIP:9471944165. REGON:369942450. Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Łodzi.
 3. Bank PKO BP Numer konta: 35 1020 3408 0000 4702 0421 7550
 4. Obsługa sklepu dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.
 5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
  – Telefon:796-317-368
  – Adres poczty elektronicznej:another-side@wp.pl

II. Zakupy

 1. Składanie zamówień na stronie sklepu „Another Side” jest możliwe bez dokonania rejestracji.
 2. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin sklepu.
 3. Bank PKO BP Numer konta: 35 1020 3408 0000 4702 0421 7550
 4. Po dokonaniu zakupu, klient otrzyma wiadomość e-mail, potwierdzającą złożenie zamówienia w którym zawarte będą również informacje dotyczące płatności oraz wysyłki.
 5. Do złożonego zamówienia, które zostało przekazane do realizacji ale wciąż jeszcze nie wysłane, można wprowadzać zmiany w celu wybraniana na przykład innego rozmiaru lub modelu.Prosimy o maila informującego o tym zamiarze z dopiskiem „zmiana zamówienia” w tytule na adres: another-side@wp.pl. W mailu tym prosimy o dokładne określenie jakiego rodzaju jest to modyfikacja zamówienia.
 6. Każdy kto złożył zamówienie na stronie sklepu ma również prawo do anulowania go. W tym celu prosimy o maila informującego o tym zamiarze z dopiskiem „anulowanie zamówienia” w tytule na adres: another-side@wp.pl
 7. Składanie zamówień na stronie sklepu „Another Side” wiąże się z obowiązkiem zapłaty za nie.
 8. Termin płatności za zakupione przedmioty wynosi 9 dni od daty dokonania zakupu.
 9. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu prosimy o maila z dopiskiem „przedłużenie terminu płatności” w tytule na adres: another-side@wp.pl.
 10. W przypadku braku wpłaty w regulaminowym terminie 9 dni od daty dokonania zakupu bez wcześniejszej prośby o wydłużenie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 11. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy fakturę.
 12. Przesyłki wysyłane są w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania przez nas płatności, oraz do 2 dni roboczych od daty dokonania zakupu w przypadku pobrania.

III. Płatności

 1. Akceptowalne formy płatności na stronie sklepu to:
  – Tradycyjny przelew lub wpłata na rachunek bankowy:
  „Another Side” Aleksandra Sztajnert
  Al.Pasjonistów 20/28
  91-140 Łódź
  Bank PKO BP.Numer konta: 35 1020 3408 0000 4702 0421 7550
  – Pobranie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

IV. Zwroty

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, konsumentom, którzy zakupili dowolny produkt na stronie sklepu www.another-side.com.pl przysługuje możliwość zwrotu (odstąpienia od umowy sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Przed dokonaniem zwrotu prosimy o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, który należy dołączyć do zwracanego przedmiotu.Dodatkowo prosimy o maila informującego o zamiarze zwrotu z dopiskiem „zwrot” w tytule na adres: another-side@wp.pl W mailu tym prosimy o podanie numeru zamówienia którego dotyczy zwrot.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż zwykły zarząd rzeczą w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności i charakteru rzeczy. Opisany warunek nie ogranicza ani nie narusza praw konsumenta do złożenia reklamacji w ramach istniejących przepisów prawa w tym zakresie.
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres: Another Side Aleksandra Sztajnert Al.Pasjonistów 20/28,91-140 Łódź.
 5. Wpłata pieniężna zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni roboczych, od momentu uznania przez nas zwrotu oraz otrzymania towaru. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany z wykorzystaniem takiej samej metody płatności jaka została użyta w pierwotnej transakcji, lub wykorzystując inną dogodną formę transferu pieniędzy, zgodnie z życzeniem konsumenta.
 6. Koszty przesyłki danego przedmiotu zwracane są wyłącznie do wysokości najtańszego dostępnego sposobu dostarczenia oferowanego przez sklep „Another Side” z pominięciem dodatkowych kosztów wynikających z innych form przesyłki wybranych przez klienta.
 7. Koszty przesyłki odsyłanego towaru pokrywa klient.

V. Wymiana towaru

 1. Akceptujemy również wymiany produktów zakupionych na stronie sklepu www.another-side.com.pl, które wynikają z chęci dobrania innego rozmiaru lub wymiany towaru na inny.
 2. Wymiana będzie możliwa jedynie w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru przez konsumenta.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż zwykły zarząd rzeczą w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności i charakteru rzeczy. Opisany warunek nie ogranicza ani nie narusza praw konsumenta do złożenia reklamacji w ramach istniejących przepisów prawa w tym zakresie.
 4. Przed dokonaniem zwrotu celem wymiany prosimy o pobranie oraz wypełnienie formularza, który należy dołączyć do wymienianego przedmiotu. Dodatkowo prosimy o maila informującego o zamiarze dokonania wymiany z dopiskiem „wymiana” w tytule na adres: another-side@wp.pl W mailu tym prosimy o podanie numeru zamówienia którego dotyczy wymiana oraz szczegółów dotyczących samej wymiany.
 5. Zwracany towar należy odesłać na adres: „Another Side” Aleksandra Sztajnert Al.Pasjonistów 20 /28, 91-140 Łódź
 6. Koszty wysyłki zawiązane z wymianą i ponowną wysyłką pokrywa kupujący. W tym celu należy dokonać płatności odpowiedniej kwoty na nasz rachunek.
 7. W przypadku braku towaru lub rozmiaru mającego być przedmiotem wymiany, zwracamy wpłatę pieniężną w przeciągu 7 dni roboczych z wykorzystaniem takiej samej metody płatności jaka została użyta w pierwotnej transakcji, lub wykorzystując inną dogodną formę transferu pieniędzy, zgodnie z życzeniem konsumenta.

VI. Reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) wobec Klientów będących konsumentami, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Okres gwarancji produktów zakupionych na stronie sklepu wynosi 2 lata. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w okresie 2 lat od daty dokonania zakupu w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych powstałych z winy producenta oraz sklepu lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.
 3. Przed odesłaniem towaru prosimy o pobranie oraz wypełnienie formularza, który należy dołączyć do zwracanego przedmiotu.Dodatkowo prosimy o maila informującego o zamiarze złożenia reklamacji z dopiskiem „reklamacja” w tytule na adres: another-side@wp.pl. W mailu tym prosimy o podanie numeru zamówienia którego dotyczy reklamacja oraz przyczyny. Formularz dostępny jest pod linkiem:https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres: „Another Side” Aleksandra Sztajnert Al.Pasjonistów 20/28,91-140 Łódź
 5. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, uszkodzony towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na zupełnie nowy egzemplarz w przypadku jeśli powstała wada uniemożliwia naprawę.
 7. W sytuacji braku możliwości zastosowania dwóch powyżej opisanych rozwiązań, klientowi zgłaszającemu reklamację przysługuję rekompensata finansowa w postaci zwrotu wpłaty pieniężnej wraz z kosztem przesyłki, z wykorzystaniem takiej samej metody płatności jaka została użyta w pierwotnej transakcji, lub wykorzystując inną dogodną formę transferu pieniędzy, zgodnie z życzeniem konsumenta.

VII. Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia oraz elementy graficzne zamieszczane na stronie sklepu, są własnością marki „Another Side” i nie mogą być przetwarzane oraz rozpowszechniane w całości lub w części, bez zgody właścicieli.
 2. Działanie sprzeczne z wyżej wymienionymi zasadami, stanowi naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.